Waarom is gekozen voor een vaste indexatie?

Als gevolg van de opheffing van het pensioenfonds kan het pensioenfonds niet langer betrokken blijven bij de indexatie van de pensioenen en deze van jaar tot jaar mede afstemmen op de ontwikkeling van de prijzen. Voor zover de middelen dat uiteraard ook in de toekomst zouden hebben toegelaten.

Daarom heeft het pensioenfonds het beschikbare vermogen aangewend voor de inkoop van een levenslange vaste jaarlijkse indexatie ten behoeve van alle pensioengerechtigden bij een verzekeraar.