Waarom is de indexatie alleen van toepassing op de uitkeringen?

Uitgangspunt van de overdracht van alle verplichtingen van het pensioenfonds is deze (zoveel als verzekeringstechnisch mogelijk is) conform de opzet van de oorspronkelijke risicoregeling over te dragen. Zowel bij de eerste overdracht van de premievrije verzekeringen in 2005, als bij de tweede overdracht in 2009.

Na de overdracht in 2005 hebben alle betreffende arbeidsongeschikte advocaten een premievrije aanspraak jegens Nationale Nederlanden op nabestaandenpensioen ingeval van overlijden vóór de 70-jarige leeftijd. Op de betreffende premievrije aanspraken was geen indexatie van toepassing. De voorwaardelijke indexatie was pas van toepassing als het verzekerde nabestaandenpensioen inging. Dat is met de overdracht van het vermogen in 2009 nagenoeg op dezelfde wijze gewaarborgd. Nagenoeg op dezelfde wijze, dat wil zeggen: de voorwaardelijke indexatie van de ingegane pensioenen is als gevolg van de opheffing van het pensioenfonds vervangen door een onvoorwaardelijke levenslange indexatie van 2,5%.