uw verzekerde nabestaandenpensioen wordt voortgezet in verband met uw arbeidsongeschiktheid

Toen de risicoregeling in 1999 beëindigd werd, heeft het pensioenfonds de verzekering van het nabestaandenpensioen voortgezet ten behoeve van de advocaten die toen arbeidsongeschikt waren. Conform de uitgangspunten van de risicoregeling zoals die tot en met 1999 van toepassing was.

Met ingang van 1 januari 2005 heeft het pensioenfonds die verplichtingen overgedragen aan Nationale Nederlanden. Het pensioenfonds heeft daar alle betrokken advocaten individueel over geïnformeerd en alle betrokken advocaten hebben van Nationale Nederlanden een verzekeringsbewijs ontvangen van hun verzekerde aanspraken.

In verband met de opheffing van het pensioenfonds met ingang van 1 januari 2010, heeft het pensioenfonds zijn vermogen in 2009 overgedragen aan Nationale Nederlanden. Deze verzekeraar heeft daarvoor de verplichting op zich genomen om alle ingegane pensioenen levenslang jaarlijks met 2,45% te indexeren. Die jaarlijkse levenslange indexatie van de ingegane pensioenen geldt ook voor de verzekerde nabestaandenpensioenen van de arbeidsongeschikte advocaten vanaf ingang van het nabestaandenpensioen.

Met onze brief van 23 februari 2010 informeerden we alle betrokken arbeidsongeschikte advocaten - met premievrije voortzetting van het nabestaandenpensioen - over de overdracht van het vermogen van het pensioenfonds naar Nationale Nederlanden en de gevolgen daarvan voor de premievrije verzekering. De genoemde brief vindt u hier. Het betreft 32 arbeidsongeschikte advocaten met premievrije voortzetting van het nabestaandenpensioen.

Consequenties voor uw verzekerde aanspraken

De gevolgen van de nieuwe indexatie zijn alleen van toepassing op de ingegane pensioenen.

Als u onverhoopt voor uw 70ste overlijdt, ontvangt u partner uiteraard het nabestaandenpensioen dat voor uw partner verzekerd is. Op dat betreffende partnerpensioen is de nieuwe indexatie van toepassing: 2,45% verhoging per jaar, zolang uw partner leeft.

De komende maanden kunt u de volgende informatie verwachten:

Wanneer

Informatie

via

februari

Bericht over de opheffing van het pensioenfonds, de overdracht naar Nationale Nederlanden en de verhoging met ingang van januari 2010.

Brief van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten

maart

Jaarverslag 2008

Deze website

oktober

Jaarverslag 2009

Deze website

oktober

Verantwoordingsrapportage van de liquidatie van het pensioenfonds. Zie het liquidatieoverzicht.

Deze website

 

Vragen & Antwoorden

Uitgangspunt van de overdracht van alle verplichtingen van het pensioenfonds is deze (zoveel als verzekeringstechnisch mogelijk is) conform de opzet van de oorspronkelijke risicoregeling over te dragen. Zowel bij de eerste overdracht van de premievrije verzekeringen in 2005, als bij de tweede overdracht in 2009.

Na de overdracht in 2005 hebben alle betreffende arbeidsongeschikte advocaten een premievrije aanspraak jegens Nationale Nederlanden op nabestaandenpensioen ingeval van overlijden vóór de 70-jarige leeftijd. Op de betreffende premievrije aanspraken was geen indexatie van toepassing. De voorwaardelijke indexatie was pas van toepassing als het verzekerde nabestaandenpensioen inging. Dat is met de overdracht van het vermogen in 2009 nagenoeg op dezelfde wijze gewaarborgd. Nagenoeg op dezelfde wijze, dat wil zeggen: de voorwaardelijke indexatie van de ingegane pensioenen is als gevolg van de opheffing van het pensioenfonds vervangen door een onvoorwaardelijke levenslange indexatie van 2,5%.

De hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen wordt door de overdracht niet gewijzigd.

Nationale Nederlanden heeft u destijds een opgave verstrekt van de waarde daarvan.