Over het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van advocaten – thans in liquidatie – voerde vanaf 1 januari 1971 tot en met 31 december 1999 de verplichte risicoregeling uit ingevolge de Pensioenverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten. De pensioenregeling bood destijds uitsluitend een verzekering van het nabestaandenpensioen. Na de beëindiging van de risicoregeling en overdracht van de reeds ingegane pensioenen (en enkele jaren later de premievrije aanspraken van de arbeidsongeschikte advocaten) heeft het pensioenfonds nog gefungeerd als ‘toeslagfonds’. Vanaf 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2009 heeft het pensioenfonds de ingegane nabestaandenpensioenen jaarlijks verhoogd. De expertise van de bestuursleden en adviseurs is gedurende het bestaan van het pensioenfonds ook ingezet voor de twee vrijwillige collectieve regelingen. Zie de alinea 'Betrokkenheid bij Mantelcontracten'.

In 2009 heeft het College van Afgevaardigden op voorstel van het bestuur van het pensioenfonds besloten tot opheffing van het pensioenfonds omdat dat mede gezien de kosten/batenverhouding opportuun is. Het pensioenfonds heeft het vermogen van het pensioenfonds aangewend om voor de pensioengerechtigden een levenslange vaste jaarlijkse indexatie van 2,45% in te kopen.

Betrokkenheid bij Mantelcontracten

De liquidatie van het pensioenfonds heeft geen consequenties voor de vrijwillige verzekeringen. De contacten over de mantelcontracten waar het pensioenfonds tot nu toe bij betrokken is, te weten:

  • de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Advocaten bij Movir (www.movir.nl
  • en de vrijwillige pensioenregeling voor advocaten bij Centraal Beheer Achmea (www.centraalbeheerachmea.nl/)

zullen na de liquidatie via BaliePlus (www.balieplus.nl) lopen.

Bestuur ten tijde van de liquidatie van het pensioenfonds

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat het bestuur, dat ten tijde van de liquidatie in functie is, belast is met de liquidatie. Deze bestuursleden zijn:

Mr. O.F. Blom, voorzitter

Mr. H.J.R. Reinders, secretaris

Mr. S.A. Tan, penningmeester.