Legt het pensioenfonds verantwoording af over de liquidatie?

Uiteraard. Het pensioenfonds heeft vanaf 1971 verantwoording afgelegd door verslaglegging aan het College van Afgevaardigden. Dat gebeurt ook met de liquidatie.

De betreffende verslagen worden ook via deze website openbaar gemaakt. Zie daarvoor onderstaand schema.

Maand

Informatie

via

maart

jaarverslag 2008

zie downloads

oktober

jaarverslag 2009

zie downloads

oktober

verantwoordingsrapportage van de liquidatie van het pensioenfonds. Zie het liquidatieoverzicht.

Deze website