Ik heb destijds jaren premie betaald, maar ik zie daar bij de opheffing van het pensioenfonds niets van terug.

Het pensioenfonds bood destijds tegen een lage premie alleen een collectieve verzekering van het nabestaandenpensioen. De voordelen zijn in het verleden ook aan de deelnemers ten goede gekomen.

Het verplicht deelnemerschap was voordelig omdat het pensioenfonds de regeling collectief aanbood, zonder winstopslag voor derden en omdat de regeling tegen geringe kosten werd uitgevoerd. Op de gunstige premies werden in de loop van de jaren korting verleend vanwege de gunstige financiële positie van het pensioenfonds. De korting bedroeg de laatste jaren tot 60%. Het vermogen van het pensioenfonds is aangewend voor de inkoop van een levenslange vaste indexatie van de uitkeringsgerechtigden, zoals op deze website beschreven en toegelicht.