disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel het pensioenfonds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.